Irén Tiberg arbetar som barnsjuksköterska vid barnkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Som doktorand vid institutionen för hälsa, vård och samhälle och Vårdalinstitutets forskarskola vid Lunds universitet har hon jämfört vården av barn med nydebuterad diabetes i hemmiljö jämfört med på sjukhus.

I studien deltog 60 familjer, där hälften av barnen vårdades på sjukhus medan den andra hälften erbjöds vård i en hemlik miljö på sjukhusområdet tillsammans med sin familj och med stöd av en diabetessjuksköterska.

Efter ett halvår visar delresultaten att vården i den hemlika miljön är lika trygg och effektiv för barnet och familjen som vården på sjukhuset. Dessutom är vårdkostnaderna 27 procent lägre i den hemlika miljön.

Studien väntas bli helt klar hösten 2013. Först då kan resultaten jämföras över en längre tid.