– Genom att ha kvinnans perspektiv i fokus och studera bland annat vårdrutinerna runt förlossningar vill vi öka förutsättningarna för kvinnor att föda normalt efter ett tidigare kejsarsnitt, säger Ingela Lundgren, barnmorska och forskare vid institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin.

I Sverige, Finland och Nederländerna föder omkring 50 procent av kvinnor normalt efter ett tidigare kejsarsnitt. Länderna ses som goda förebilder internationellt. I till exempel Tyskland och Irland är det mindre än 30 procent som gör det, trots att en vaginal förlossning är bäst för de flesta kvinnor och barn både i ett kortare och i ett längre perspektiv.

I forskningsprojektet OptiBirth ska tolv forskarlag från åtta länder kartlägga vad skillnaderna beror på. Den svenska delen av projektet leds av Ingela Lundgren.

Kvinnor i länder med hög respektive låg andel vaginala förlossningar efter kejsarsnitt ska intervjuas, liksom deras partners, barnmorskor och läkare.

Sedan ska ett nytt program testas vid 15 förlossningskliniker i Tyskland, Irland och Italien där kvinnorna ska få bättre stöd och bli mer delaktiga, genom till exempel ändrade vårdrutiner, nya tekniska program och utbildningsprogram.

Så hoppas man kunna öka förutsättningarna för kvinnor att föda normalt efter tidigare kejsarsnitt.