Sjuksköterskorna i Ludvika kommun sällar sig till dem som slår larm om höga sjukskrivningstal och pressad arbetsmiljö. Nya Ludvika tidning skriver om en sjuksköterska som berättar att kommunen inte tar in vikarier vid sjukfrånvaro och att de sjuksköterskor som är i tjänst får för stort ansvarsområde.

Oron över hur sommaren ska bli är också stor. Ludvika kommun har svårt att rekrytera sommarvikarier.

– Det är svårare att få tag på sommarvikarier än vad det brukar vara och det gäller inte bara Ludvika utan även grannkommunerna, säger Lena Bergman, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Dalarna, till Vårdfokus.

Anställer femteterminare

Vad det beror på vet hon inte. Kanske påverkar studentupproret och kravet på 24 000 kronor i ingångslön situationen. Kommuner och landsting i Dalarna försöker lösa bemanningen genom att anställa studerande som har gått fem terminer.

– De anställs om undersköterskor och får delegation. Det är en lösning som vi inte tycker är bra, säger Lena Bergman,

När det gäller den dåliga arbetsmiljön för sjuksköterskorna i Ludvika säger hon att den kan ha olika orsaker. Vårdförbundet i Dalarna tar larmet på stort allvar, men någon anmälan till Arbetsmiljöverket är än så länge inte aktuell.

– Vi vill försöka lösa det här genom kommunikation med arbetsgivaren. I mitten av månaden ska vi ha ett möte med dem för att höra hur omfattande sjukskrivningarna är och vad de tänker vidta för åtgärder. Vi vill också veta hur de ska lösa sommarsituationen.