Bristen rör främst injektionsvätska Betapred (betametason) 5 x 1 milliliter, men även 1 x 5 milliliter har nästan tagit slut.

Först i mitten av juni väntas företaget som levererar Betabred injektionsvätska kunna fylla på lagren igen.

För att säkerställa att läkemedlet ska kunna ges till de patienter där en alternativ behandling inte är möjlig uppmanas vården att överväga om andra patienter kan få ett annat kortisonpreparat eller Betapred i tablettform.