Frågan om vilken kost som är bäst för personer med diabetes är mycket omtvistad. En tvåårig studie gjord vid Linköpings universitet ger stöd för att lågkolhydratkost sänker blodsockret bäst och dessutom inte inverkar negativt på blodfetterna.

61 patienter med typ 2-diabetes lottades till två olika dieter: lågkolhydratkost eller lågfettkost.

I båda grupperna gick deltagarna ner i vikt med i snitt fyra kilo. Men det var bara de som åt lågkolhydratkost som sänkte sitt blodsocker och kunde minska insulinmängderna med 30 procent i snitt.

När det gäller LDL-kolesterol var det ingen skillnad mellan grupperna, däremot hade de som åt lågkolhydratkost ökat halten av det goda HDL-kolesterolet, trots att de alltså åt mer fett med större andel mättade fettsyror.

Forskarna drar slutsatsen att lågkolhydratkost är en säker diet för personer med diabetes.

– Man kan fråga sig om det verkligen är bra att rekommendera lågfettkost till patienter med diabetes, om de trots viktminskning varken får bättre blodfetter eller blodsocker, säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologica.