Vårdfokus har tidigare berättat om problemen med arbetsmiljön på avdelningen. Det handlar om en allmänt pressad situation med övertid och ständig underbemanning. Till exempel har sjuksköterskorna jobbat så mycket övertid att korttidssjukskrivningarna i mars uppgick till 50 sjukdomsfall. Flera sjuksköterskor valde att säga upp sig till följd av problemen.

Dialog har inletts

Men nu är situationen på väg att förändras till det bättre tack vare Vårdförbundets anmälan till Arbetsmiljöverket.

I måndags var representanter från myndigheten på besök på avdelningen och i samband med besöket drog Vårdförbundets huvudskyddsombud, Maj Wineström, tillbaka anmälan – det eftersom en konstruktiv dialog inletts med arbetsgivaren.

– Det var absolut vår anmälan som fick arbetsgivaren att lyssna, säger Maj Wineström.

Minskar från 18 till 14 vårdplatser

Några av förändringarna är att vårdplatser tillfälligt har stängts på avdelningen som en anpassning till bemanningen: under sommaren går antalet ner från 18 till 14 och till hösten hålls bara 21 av de ursprungliga 26 vårdplatserna öppna.

Personalen arbetar nu heller ingen övertid. De sjuksköterskor som nyanställs ska få en ordentlig inskolning och skyddsombud ska vara med på alla riskanalyser och utvärderingar.

Maj Wineström hyllar det lokala skyddsombundet Anja Gustavssons arbete.

– Hon har lagt ner mycket tid på det här. Hennes arbete visar att det går att förändra situationen på arbetsplatsen, säger Maj Wineström.