Åtminstone om man ska tro på bemanningsföretaget Peak-it som låtit drygt 1 300 svenskar inom olika branscher svara på en telefonintervju om hur vanligt det är att deras arbetsgivare anordnar sociala aktiviteter.

Drygt 25 procent av de tillfrågade inom den offentliga sektorn angav att chefen aldrig någonsin gör det. Motsvarande siffra för den privata sektorn var 16 procent.

Bäst betyg fick finans- och it-branscherna. Inom finansbranschen uppgav hela 62,5 procent av de tillfrågade att deras arbetsgivare organiserar två till fem sammankomster om året där kollegerna får en chans att umgås utanför jobbet. Inom it uppgav drygt hälften att de i genomsnitt bjuds på en social aktivitet i kvartalet.

På jumboplatsen hamnar hälso- och sjukvården där drygt 71 procent av de tillfrågade svarade att deras arbetsgivare på sin höjd arrangerar en sammankomst per år, eller ingen alls.