Det är forskare från Fogarty international center vid National institutes of Health, NIH, i USA som har analyserat data från publicerade och opublicerade studier som tittat på kemiska analyser och paketering av malarialäkemedel i Afrika söder om Sahara och Sydostasien. I dessa två regioner är risken att insjukna och dö i malaria störst.

Forskarna sammanställde data från sju länder i Sydostasien. Sammanlagt handlar det om 1 437 prover av sju olika sorters malarialäkemedel. Resultatet visar att över en tredjedel av dessa läkemedel inte blev godkända vid kemiska tester, nästan hälften var felaktigt förpackade och ungefär en tredjedel var falska.

Ytterligare analys av data från 21 länder i Afrika söder om Sahara, sammanlagt över 2 500 läkemedelsprover, visade liknande resultat: över en tredjedel klarade inte kemiska tester och en femtedel visade sig vara falska.

Enligt forskarna finns det en risk att dessa läkemedel leder till resistens och därmed otillräckliga behandlingar, vilket utgör ett akut hot mot sårbara befolkningsgrupper samt äventyrar kampen mot malaria.

– 3,3 miljarder människor riskerar att drabbas av malaria, som är endemisk i 106 länder. Mellan 655 000 och 1,2 miljoner människor dör årligen till följd av allvarlig malaria. En stor del av de många sjuk- och dödsfallen skulle kunna undvikas om de läkemedel som finns tillgängliga för patienter vore effektiva, av hög kvalitet och användes på rätt sätt, säger Gaurvika Nayyar som lett forskningen.