Under de perioder då patienterna i studien använde antidepressiva läkemedel löpte de 43 procents lägre risk att dö jämfört med de perioder då de inte använde antidepressiva.

Forskarna följde 2 588 nyinsjuknade finländare från den första sjukhusinläggningen och fyra år framåt. Under den tiden avled totalt 160 av dem. Den vanligaste dödsorsaken visade sig vara yttre händelser som drunkning, förgiftning, våldsbrott eller självmord - 35 patienter hade tagit livet av sig.

Självmord vanligast

Via läkemedelsregister fick forskarna fram vilka läkemedelskombinationer som innebar en ökad eller minskad risk för dödsfall. Det visade sig att självmord var den klart vanligaste dödsorsaken hos personer som hade tagit bensodiazipiner längre än fyra veckor. Patienter som använde bensodiazepiner hade 91 procents ökad risk att dö jämfört med de perioder då de inte använde läkemedlen.

Jari Tiihonen är professor i klinisk psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och har lett studien. Han tror att vissa av patienternas beslut att begå självmord kan bero på de avvänjningssymtom som kan komma när läkemedlen tar slut, som kramper och kraftig ångest.

– Det kan vara motiverat med bensodiazepiner under en akut fas om patienten har mycket ångest. Men läkemedlen bör sättas ut inom en månad och det är extremt viktigt att det görs långsamt, under flera veckor eller månader. Det är alltså mycket viktigt att läkare börjar följa och respektera de psykiatriska rekommendationerna, säger han.

En del läkare anser att det är riskabelt att behandla patienter med schizofreni med mer än ett antipsykosläkemedel men det har forskarna inte hittat något stöd för i sin studie. Det hade ingen som helst påverkan på dödligheten. Och Jari Tiihonen tror att de flesta läkare sätter in flera antipsykosmedel om patienterna inte blir hjälpta av bara ett.

Risk för biverkningar

– Men det innebär andra biverkningar, som risk för viktuppgång som på sikt också påverkar hälsan. Så en återhållsam hållning är fortfarande att rekommendera, säger han.

Förutom självmord är hjärt-kärlsjukdom den enskilt vanligaste dödsorsaken bland personer med schizofreni.

Studien är finansierad av det finska socialdepartementet och ett läkemedelsbolag.