Det är landstingen i Sverige som lämnat önskemål på att fler av 112-samtalen som gäller vård ska prioriteras av sjuksköterskor. För att möta önskemålet har SOS Alarm beslutat att starta medicinska specialistcentrum på fyra orter. Sedan tidigare finns det i Stockholm, Göteborg, Malmö och i morgon öppnar alltså landets fjärde i Östersund.

Arbetar parallellt

I akuta vårdfall kommer den som ringer nödnumret 112 att få råd och stöd av SOS Alarms sjuksköterskor vid något av de fyra specialistcentren. Sjuksköterskorna bedömer ärendets vårdnivå och ger också viktiga råd till den som finns på platsen i avvaktan på att ambulans kommer fram. Det kan till exempel gälla vid hjärtstopp, medvetslöshet och andra livshotande situationer.

– Tekniken medger att man jobbar parallellt. Sjuksköterskan gör sin bedömning och dokumenterar i systemet samtidigt som operatören lyssnar och kan larma ut en ambulans, på så sätt förlorar man ingen tid, säger SOS Alarms presstalesman Anders Klarström.

Bättre samverkan

Uppbyggnaden av det medicinska specialistcentret har pågått sedan i september 2011. Till verksamheten har 16 sjuksköterskor rekryterats. Att det blev i just Östersund beror mycket på närheten till Mittuniversitet, som har grundutbildning och de flesta vidareutbildningar för sjuksköterskor. Placeringen har enligt SOS Alarm dessutom driftmässiga fördelar, bland annat genom samverkan i Trygghetens hus där alla blåljusverksamheter är samlade under ett tak.