I mer än fyra år har EU klurat på vilka av de mer än 2 200 befintliga hälsopåståendena som ska godkännas för livsmedel och kosttillskott. Nu har 222 av dem godkänts. Det betyder att mer än 2 000 inte längre är tillåtna.

Halvår på sig

De nya reglerna träder i kraft den 14 december. Drygt sex månader har företagen alltså på sig att anpassa märkning och marknadsföring på förpackningar, i reklam och på webbsidor.

De godkända hälsopåståendena har tillräcklig vetenskaplig grund för att kunna påstå att ett ämne har betydelse för kroppens funktioner eller för viktkontroll. De flesta gäller vitaminer, mineraler, fettsyror, proteiner och specifika fibrer samt några livsmedel, exempelvis valnötter. Några andra ämnen, som aktivt kol, betain, kreatin, vissa sockerersättningsmedel och växtsteroler/växtstanoler, finns också med på listan.

Exempel på godkänt

Exempel på ett godkänt påstående är att "järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin". Den exakta lydelsen är viktig.

Påståenden om antioxidanter är vanligt för många produkter. 170 substanser har granskats. Hälsopåståendet ”bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress” är tillåtet för sju ämnen; tre vitaminer och fyra mineraler. För olivoljans polyfenoler är ”bidrar till att skydda blodfetterna mot oxidativ stress” tillåtet.

Flera bakteriestammar i drycker och yoghurt tillmäts ofta hälsoeffekter, så kallade probiotika. Men det är bara ett enda hälsopåstående om probiotiska bakteriestammar som hittills godkänts, för en levande yoghurtkultur med två specifika bakteriestammar: "Levande yoghurtkultur eller syrad mjölk förbättrar laktosnedbrytningen i produkten hos individer som har problem med att bryta ner laktos".

Många återstår

Fortfarande finns en rad påståenden som EU ännu inte har tagit ställning till. Återstår gör också ställningstaganden till 1 500 hälsopåståenden som gäller växter och växtextrakt – botaniska ämnen.

Under 2013 kommer Livsmedelsverket att tillsammans med kommunerna börja kontrollera om hälsopåståendena används på rätt sätt.