– Vi bekämpar uppkomsten av nya resistenta bakteriestammar genom att vara återhållsamma med antibiotika, så mycket att det i vissa fall börjar gränsa till vad som är medicinskt farligt. Samtidigt ökar användningen av produkter med bakteriedödande ämnen som silver i samhället. Det kan leda till att vi snart inte har några medel att ta till mot de mest svårbehandlade bakterierna.

Det säger Åsa Melhus, professor i klinisk mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i en artikel i Ny Teknik som tar upp problemet med nanosilver i kläder och andra textilier.

Redan för fem år sedan hittade Åsa Melhus den första silverresistenta bakterien som visade sig stå emot även antibiotika. Det var på en patient med ett kroniskt bensår som behandlades med silverförband. Efter sex omläggningar bet inte silvret längre och flera viktiga antibiotika var verkningslösa.

– Av allt silver är nanopartiklar de värsta. De släpper ifrån sig skadliga silverjoner ända tills partiklarna är borta, men fyller ingen funktion, säger hon till tidningen.

Enligt en rapport från Kemikalieinspektionen kan silvernanopartiklar som bäddats in i kläder vara helt borta efter tio tvättar.

Märkningen på kläderna talar sällan om ifall de innehåller silver. Men Ny Teknik upplyser om att begrepp som Antimicrobial, Free of bacteria, For lasting freshness, Hygienic protection, Keeps the natural hygienic balance, Treated against odour, Prevents miscolouring eller Argentum kan förekomma när silver har använts.