Redan i mars slog skyddsombuden larm om den kaotiska situationen på akuten med överbeläggningar och hotad säkerhet både för patienter och för personal. De driftansvariga sjuksköterskorna hotade då med att frånsäga sig sitt ansvar.

Larmet ledde till att arbetsgivaren presenterade ett åtgärdsprogram som bland annat innehöll en medicinsk husjour och ökad bemanning nattetid. Det räcker inte, konstaterade de fackligt förtroendevalda och skickade en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan skriver de att arbetsmiljön har försämrats på grund av bemanningsminskningar och överbeläggningar.

Ville ge respit

Men anmälan har ännu inte aktiverats eftersom de fackligt förtroendevalda vill ge ledningen ytterligare lite tid på sig.

I går träffades återigen förtroendevalda för de fyra fackförbunden och representanter för arbetsgivaren. Men trots att det nu har gått ytterligare ett par veckor anser de fackliga organisationerna att arbetsgivaren inte har gjort tillräckligt för att få rätsida på arbetsmiljön. Skyddsombuden är fortfarande missnöjda med arbetsgivarens åtgärdsprogram.

Höra med medlemmarna

– Ingenting har blivit bättre och nu ska vi ha en medlemsträff för att höra vad medlemmarna har att säga. Om två veckor träffar vi arbetsgivaren igen och kan de inte presentera några förslag på lösningar då så aktiverar vi anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Lars Klang, fackligt förtroendevald i Vårdförbundet på Skånes universitetssjukhus.

Den främsta oron gäller sommaren. Redan nu ligger patienter för länge på vårdavdelningar för att det saknas kompetenta läkare som kan skriva ut dem. Och på akuten saknas både läkare och sjuksköterskor.

– Arbetsgivarens åtgärdsprogram innebär ingen lättnad för sommaren eftersom flera av punkterna inte genomförs förrän till hösten. Det här kommer inte att lösa sig, säger Lars Klang.