Att vara kritiskt sjuk och vårdas på en intensivvårdsavdelning är en traumatisk händelse som påverkar individens liv både under och efter sjukdomsperioden. Många patienter har fysiska och psykosociala problem under återhämtningsprocessen och det är inte alltid möjligt för patienten att återgå till samma liv som före insjuknandet.

Uppföljning efter vårdtiden är viktig för återhämtning och många intensivvårdsavdelningar har infört en iva-dagbok för att hjälpa patienten att fylla i minnes- och tidsluckor under vårdtiden. Eftersom det i dag saknas riktlinjer för iva-dagböcker och uppföljning kan det vara slumpen som avgör vilka patienter som får verktyg och hjälp till återhämtning.

Förutom att studera innehållet i iva-dagböcker utvecklade och testade intensivvårdssjuksköterskan och doktoranden Eva Åkerman på Hälsohögskolan i Jönköping i sin avhandling ett frågeformulär utformat för att upptäcka och följa patienternas fysiska och psykosociala problem under återhämtningen.

– Patienter som varit utsatta för trauma och varit kritiskt sjuka har behov av att skapa en egen individuell berättelse över vad som hände och sätta upp realistiska mål för återhämtningen. Iva-dagboken och ett uppföljande besök på en post-iva- mottagning är ett hjälpmedel i denna process, säger Eva Åkerman.

Hon ser sin avhandling som en bit på vägen mot att utveckla de riktlinjer som saknas i dag. Eva Åkerman försvarar sin avhandling Assessment and tools for follow-up of patients´recovery after intensive care på Skånes universitetssjukhus i Malmö på fredag.