Könssjukdomarna syfilis och gonorré är numera relativt ovanliga sjukdomar i Sverige. Under 1970- och början av 1980-talen smittades flera tusen personer varje år med gonorré. Sedan  sjönk antalet fall varje år fram till 1997 då trenden vände.

Men trots den nu stigande trenden är både gonorré och syfilis fortfarande ovanliga.

År 2010 anmäldes 842 fall av gonorré och under 2011 rapporterades 951 fall, en ökning med 13 procent. Ökningen är störst bland unga kvinnor i storstadslänen. I Stockholms län ökade antalet fall bland unga kvinnor med 89 procent.

Syfilis har också ökat, men är ändå mindre vanlig än gonorré. År 2011 rapporterades 206 fall, en ökning med fyra procent sedan 2010. Syfilis sprids framför allt bland män, särskilt män som har sex med män, till skillnad från gonorré där heterosexuellt smittade män och kvinnor står för ökningen.