I morgon hålls en manifestation mot låga sjuksköterskelöner i Göteborg. Det är studenterna bakom kravet på 24 000 kronor i ingångslön som står bakom arrangemanget. Det kommer att hållas under eftermiddagen mellan klockan 13.00-15.00, på gräsmattan utanför Bruna stråket 21 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Målet med manifestationen är att visa arbetsgivarna att sjuksköterskestudenternas kollektiva makt är stor och att vi vågar fortsätta tacka nej till oskäliga löner. Likaså är målet att visa att det krävs en drastisk förändring för att kunna säkerställa vården i Sverige även i framtiden, säger Cie Rozenqvist, en av talespersonerna bakom uppropet i Göteborg, i ett uttalande.

Under uppropet kommer studenter, yrkesverksamma och patienter att berätta om sin syn på lönefrågan.

Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset sammanträder samma tid och med manifestationen hoppas arrangörerna kunna göra dem uppmärksamma på sjuksköterskors kompetens och värde.