I materialet ingår skrifter om betydelsen av god handhygien och av att använda handskar vid rätt tillfällen. Flera affischer, riktade både till personalen och till patienterna, visar hur och när handhygien ska utföras. Där ingår även föreläsningsmaterial och verktyg för att utvärdera arbetet med handhygien på arbetsplatsen.

Materialet, Rena händer räddar liv, baseras på den dokumentation som Världshälsoorganisationen WHO publicerat inför lanseringen av den globala handhygienskampanjen Clean care is safer care. WHO har utropat den 5 maj till en global handhygiendag.

Inte minst smittskyddsenheterna ute i landstingen är engagerade i kampanjen. Bland annat i Jönköping där hygiensjuksköterskorna tillsammans med hygienobservatörerna redan i morgon, fredag, kommer att finnas på plats i entréerna på länets tre sjukhus och på några av vårdcentralerna och folktandvårdsklinikerna för att prata med såväl medarbetare som besökare om god handhygien.