HBTQ-festival i Göteborg inleds i dag och pågår till söndag den 3 juni. En kulturfestival som lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation, skriver Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, som tillsammans med flera TCO-förbund deltar i årets arrangemang.

Hur går fikarumssnacket?

Förra årets festival drog en stor publik – den sista dagen paraderade 7 000 personer genom Göteborg. Men väldigt få av dem kom från Vårdförbundets medlemsled. Eva Paxlind, från avdelningen i Västra Götaland, sa då att intresset för HBTQ-frågor inom förbundet är svalt.

– Vi är för dåliga på att kommunicera varför HBTQ-frågor är så viktiga. Vi tror att vi har ett inkluderande arbetsliv – men hur ser normen ut och hur går fikarumssnacket egentligen? Och hur bemöter vi patienter som går utanför det vi ser som normen, frågar sig Torbjörn Severin, ombudsman och projektledare för Vårdförbundets medlemsrekryteringsprojekt.

Seminarium om vårdmöten

Årets festival bjuder på möjligheter till kunskapsfördjupning, samtal och reflektion. Under eftermiddagen i morgon, torsdag, hålls till exempel ett seminarium om HBTQ-personers möte med vården där HBT-seniorer och yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor medverkar. Samtalet leds av Annika Wåhlin, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Huvudsponsor av Stockholm Pride

TCO och medlemsförbunden är huvudsponsor av Stockholm Pride som arrangeras senare i sommar. När TCO:s ordförande Eva Nordmark förklarar varför frågorna är viktiga säger hon att det handlar om mänskliga rättigheter och om att ingen mår bra av att känna sig exkluderad. Torbjörn Severin håller med.

– För tio år sedan visade forskning från dåvarande Arbetslivsinstitutet att 50 procent av tillfrågade homosexuella inte vågade vara öppna med sin homosexualitet. Jag tror inte att det är bättre i dag och vi behöver inte åka långt från Sverige för att inse att kampen för de mänskliga rättigheterna alltid är aktuell, säger han.