Andelen vårdrelaterade infektioner minskade från 9,3 till 8,9 procent. En så låg andel har bara noterats en gång tidigare sedan mätningarna startade för fyra år sen.

Sett över åren är det bland de äldre patienterna som de vårdrelaterade infektionerna har minskat mest, trots att de äldre blir allt fler och sjukhusen behandlar allt sjukare patienter.

Att infektionerna minskat beror knappast på minskad antibiotikaförskrivning. Tvärtom har förskrivningen av dessa läkemedel ökat.

I landstingen följde 68 procent av personalen både hygienrutinerna och klädreglerna, vilket är en ökning med 3 procentenheter. Men i kommunerna har följsamheten minskat med lika många procentenheter, till 43 procent.