Både Hälsohögskolan, landstinget och kommunerna i Jönköpings län är överens om att man vill delta i utbildningsdepartementets beslut att öka antalet examinerade sjuksköterskor, skriver högskolan till departementet. Alla tre är beredda att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Högskolan har fått besked om att utbildningsanslaget minskar med 16 procent för åren 2013 - 2015. Genom egna omprioriteringar räknar man med att kunna öka intaget av nybörjare med 10 om året men för de andra 20 vill man ha mer anslag. Fullt utbyggt skulle ökningen innebära 90 sjuksköterskestudenter fler än i dag i Jönköping.