Exakt hur många sprutnarkomaner som finns i Kalmar län är osäkert, men Claes Söderström uppskattar att det rör sig om 300 till 400 personer, varav flertalet finns i Kalmar kommun.

Smittskyddsläkaren påpekar i sin anmälan att ett program för sprutbyte inte endast syftar till att dela ut rena sprutor och kanyler. Genom verksamheten hoppas man nå en stor del av de personer som har ett intravenöst missbruk för exempelvis hälsorådgivning, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, test och vaccinationer.

Det ska vara en "lågtröskelmottagning" där missbrukare enkelt kan komma för sprutbyte, men på sikt även ges en möjlighet till behandling och drogfrihet.