Sverige har haft flera stora sjukdomsutbrott på grund av förorenat dricksvatten de senaste åren. Troligen är underrapporteringen när det gäller sjukdom till följd av förorenat vatten dessutom stor.

Det konstaterar Livsmedelsverket i en rapport om dricksvattnets kretslopp och de problem som finns.

Livsmedelsverket anser att det behövs kraftfulla åtgärder, inte minst med tanke på att de pågående klimatförändringarna successivt förväntas leda till högre temperatur, större nederbördsmängd och ökad frekvens extremväder.

I Sverige är det framför allt norovirus, alltså bakterier av typen Campylobacter och parasiterna Giardia och Cryptosporidium, som ställer till problem.

Tyvärr är de analysmetoder som används i dag både dyra och komplicerade och det behövs en satsning på bättre analysmetoder, anser Livsmedelsverket.

Metoderna för att upptäcka utbrott måste bli känsligare och rutinerna runt inrapportering bättre, påpekas det också i rapporten.