De 80 studenterna som började på sjuksköterskeprogrammet i Umeå i höstas var inställda på mycket föreläsningar och diskussioner ansikte mot ansikte. Så var det också på den första kursen.

– Men sedan blev det ändring. På två kurser har vi bara haft videoföreläsningar. Nu måste man mejla in frågor. Det är lätt att man glömmer bort det, berättar Cecilia Burlin från Skellefteå för tidningen Norran.

Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omvårdnad, säger att streamade föreläsningar ger studenterna tillgång till lärare med spetskompetens. Enligt tidningen tycker hon dock att studenternas kritik mot att det inte alltid ordnas seminarier kopplade till föreläsningarna är berättigad.