Vårdfokus har tidigare berättat att det finns ett tiotal anställda på Läkargårdens läkarpraktik, varav två är medlemmar i Vårdförbundet. Under de senaste två månaderna har personalen inte fått någon lön, kronofogden har hämtat en stor del av möblerna och Vårdförbundet har begärt ett ingripande från Arbetsmiljöverket då arbetsgivaren Martin Wikström inte kommit med någon plan över hur arbetsmiljön ska säkras. Ytterligare en förbundsmedlem, som lämnat arbetsplatsen, har krav på semesterersättning för en semesterdag. Företaget saknar kollektivavtal.

Fler företag

Det är inte första gången som Vårdförbundets medlemmar blivit utan lön i fall som har koppling till Martin Wikström. I en lönetvist kring företaget Specialisthälsans Familjeläkare i Malmö var Martin Wikström drivande i processen med Vårdförbundet, enligt Monica Mejborn, förbundsombudsman i Skåne. Företaget betalade inte ut lön till en av Vårdförbundets medlemmar. Vårdförbundets vann tvisten efter en tredskodom i Arbetsdomstolen i mitten av februari 2012. Företaget sattes i konkurs och medlemmen fick då rätt till den statliga lönegarantin.

Martin Wikström är även vd för företaget Doing It Right Rehab AB som är bundet av kollektivavtal med Vårdföretagarna. Efter att en medlem på arbetsplatsen inte fått någon lön för mars och april månad 2012 skickade Vårdförbundet ett lönekrav till Martin Wikström. Han påkallade lokal förhandling vilken ägde rum den 19 april 2012. Där invände han, enligt Vårdförbundet, i allmänna ordalag mot betalningskravet gällande lönen för mars.

Eventuell konkursansökan

Vad Vårdförbundet ska göra nu för att personalen ska få ut sin lön är ännu inte bestämt. När det gäller Doing It Right Rehab AB måste man gå förhandlingsvägen eftersom företaget har kollektivavtal. Vårdföretagarna kommer troligtvis att föra Martin Wikströms talan eftersom han befinner sig utomlands. Kommer parterna inte överens i förhandlingen går målet till Arbetsdomstolen.

När det gäller Läkargårdens läkarpraktik, som alltså saknar kollektivavtal, är det mest troligt att Vårdförbundet begär företaget i konkurs. Det sker genom en ansökan till tingsrätten. En konkurs kräver bevis för att företaget är på obestånd, vilket kan bli svårt då ett gammalt avtal med Region Skåne garanterar pengar så länge det finns patienter registrerade.

Om det vid en konkurs skulle visa sig att det inte finns några pengar i företaget träder den statliga lönegarantin in, vilket innebär att de anställda får ut sina löner retroaktivt tre månader bakåt i tiden.

 Bor utomlands

Ett stort problem i hela processen är att Martin Wikström sedan en tid är bosatt i Holland. Han nås endast via mejl vilket gör det svårt att delge lönekraven och att genomföra förhandlingar. Monica Mejborn, förbundsombudsman i Skåne, berättar att den senaste kontakten skedde vid överlämnandet av anmälan om bristande arbetsmiljö.

– Han svarade då via mejl att han ville förhandla. Jag svarade att det inte är en förhandlingssak utan att han måste agera. Han replikerade att det kommer en åtgärdsplan, vilket vi ännu inte fått. Därför har ärendet gått vidare till Arbetsmiljöverket. Men han får gärna presentera en åtgärdsplan ändå, säger Monica Mejborn till Vårdfokus.

Personalen lider

Samtidigt som den förhalade processen långsamt rullar på lider personalen allt mer. En av de anställda som Vårdfokus har pratat med berättar att alla länge hoppats att Region Skåne eller någon myndighet ska ingripa, men att man börjar inse att det är upp till personalen själv att göra något åt situationen.

– De som bor själva har det givetvis tufft nu utan lön, och det kan vi bara inte acceptera. Men det är framför allt patienterna vi värnar om. Det går inte att bedriva vård på det här sättet, säger en anställd som vill vara anonym till Vårdfokus.

I början av maj skickade personalen ett brev till Socialstyrelsen där de påtalade allvarliga brister. Förutom att vårdcentralen under en tid saknat medicinskt ansvarig läkare kan prover inte skickas iväg på rätt sätt eftersom företaget inte har betalat för transporterna. Andra räkningar är obetalda vilket innebär strul med telefoner, fax och patientjournaler. Förbandsmaterial och mediciner kan inte beställas på vanligt sätt.

Långvarig konflikt

Helsingborgs Dagblad har länge granskat Martin Wikströms affärer och det är tydligt att samarbetet med Region Skåne har varit allt annat än friktionsfritt.

Redan 2008, bara ett år efter hans övertagande av Läkargårdens läkarpraktik, sade regionen upp vårdavtalet. Anledningen var skatte- och hyresskulder. Konflikten slutade dock med att de enades kring ett femårigt familjeläkaravtal.

I december 2009 stämde Martin Wikström regionen på 11,5 miljoner kronor för avtalsbrott i samband med Hälsovalets införande, som han menar inneburit att de som hade annat avtal förlorade patienter.

Huvudförhandling skulle ha hållits i tingsrätten den 1 mars i år, men blev inställd eftersom Martin Wikström var sjuk och kunde visa läkarintyg.

Tvisterna har blivit så omfattande att Region Skåne anlitat Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö att sköta dem. Regionen har hittills betalat 600 000 kronor till advokaterna, skriver Helsingborgs dagblad.

Vårdfokus har utan framgång sökt Martin Wikström för en kommentar.