– Att det är svårare att bevara fruktsamheten hos kvinnor är ingen ursäkt. Utan korrekt information kan kvinnor inte delta i informerade beslut kring behandling och sitt framtida barnafödande, säger docenten och universitetslektorn i omvårdnad,  Claudia Lampic, till Upsala Nya Tidning.

Hon är en av forskarna från Karolinska institutet i Stockholm och Uppsala universitet som lät nära 500 patienter mellan 18 och 45 år besvara den enkät resultaten bygger på. Nästan alla hade behandlats med cellgifter och ibland också strålning för lymfkörtelcancer, akut leukemi, testikelcancer, äggstockscancer eller bröstcancer.

Totalt sju av kvinnorna hade fått hjälp, till exempel genom att frysa ner ägg, medan majoriteten av männen hade lämnat spermier som fryst ner för framtida bruk före behandlingen.