Totalt ökade antalet mrsa-fall med 19 procent under 2011, det är en kraftigare ökning jämfört med tidigare år.

Däremot har antalet personer som smittats med mrsa på svenska sjukhus mer än halverats sedan 2006. Under 2011 var det bara sju procent av de totalt 1 884 fallen som hade smittats på sjukhus.

Andelen som smittas utomlands fortsätter att öka, nästan hälften av de som fick mrsa smittades enligt anmälningarna utomlands.

Även esbl-bildande tarmbakterier fortsätter att öka. Under 2011 anmäldes 5 666 nya fall. Däremot fortsatte den nedåtgående trenden för VRE, vancomycinresistenta enterokocker.