Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, är en typ av leukemi med olikartad biologi och varierande sjukdomsförlopp. Många patienter har en vilande sjukdom och klarar sig länge utan behandling medan andra har en mer aggressiv form.

För att kunna bestämma behandling är det viktigt att veta vilken form patienten har.

Genom att använda en ny form av sekvenseringsmetod, så kallad next-generation RNA-sekvensering, har forskare vid Uppsala universitet kunnat bestämma undergrupper av sjukdomen på ett mer exakt sätt än tidigare.

De har bland annat identifierat mutationer i specifika gener och undersökt om gener var aktiva eller inte.

– Metoden kan användas för att studera KLL på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Det kommer att leda till bättre förståelse för sjukdomen och mekanismerna bakom sjukdomsförloppet, säger Larry Mansouri, en av forskarna som deltagit i studien vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Studien har publicerats i American Journal of Hematology.