Många med hiv tycker att deras sociala liv och sexlivet påverkats negativt. Ofta upplever de också att de blir särbehandlade inom vården och socialtjänsten.

Det visar en internationell kunskapsöversikt om livskvalitet och livssituation hos personer som lever med hiv, som Smittskyddsinstitutet nyligen tagit fram. Den kan beställas eller laddas ner gratis från Smittskyddsinstitutets hemsida (se länk till höger).

Kunskapsöversikten är en del av ett större arbete inom Smittskyddsinstitutet som syftar till att undersöka hur man skulle kunna utföra en svensk studie om livskvaliteten hos personer som lever med hiv.