I många år har kvinnor som saknar immunitet mot röda hund (rubella) erbjudits vaccination före graviditeten eller efter förlossningen. Att Läkemedelsverket nu rekommenderar kombinationsvacciner i stället beror på att monovalent vaccin som använts tidigare inte längre saluförs i Sverige.

Kombinationsvaccinerna kan ges till rubellanegativa som inte är gravida eller efter förlossning för att hindra smitta och den risk för fosterskador som innebär att drabbas av röda hund under graviditet.

Förutom att skydda mot röda hund ger de kombinationsvacciner som finns tillgängliga i Sverige, MMR-Vaxpro och Priorix, även skydd mot mässling och påssjuka. Båda vaccinerna innehåller levande, försvagat virus.