Rönen är aktuella inte minst för Vårdförbundets fyra medlemsgrupper: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, samt deras chefer.

Det konstaterar Bengt Järveholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som skrivit rapporten tillsammans med Christina Reuterwall, epidemiolog vid Uppsala universitet.

Liten kontroll är en riskfaktor

Orsakerna till att personal inom just vård och omsorg har hög risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och stroke är flera, enligt Bengt Järveholm.

– Det är så många människor i de yrkesgrupperna. Inom vården är "job strain", alltså att ha liten kontroll men höga krav, en klassisk riskfaktor. Till exempel är man styrd av chefer och patienter och kan inte alltid själv välja när man ska ta lunch. Att jobba kvällar och nätter är också en riskfaktor, säger han.

Undersökte 2007

I rapporten har de studerat i vilken utsträckning arbetsmiljöfaktorer ligger bakom insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Det år de har tittat närmare på är 2007. Då avled 444 personer i arbetsrelaterad hjärtinfarkt. Samma år fick 2 800 personer hjärtinfarkt till följd av arbetet. Vad gäller stroke handlar det om ungefär 15 procent eller 1 500 sjukdomsfall till följd av arbetet.