Som Vårdfokus tidigare berättat blev det veckan före jul känt att två forskarteam lyckats ta fram en muterad variant av fågelinfluensan som innebär att viruset kan fästa vid mänskliga celler. Nyheten ledde genast till en intensiv debatt där bland annat USA:s nationella råd för biosäkerhet, NSABB, avrådde tidskrifterna Nature och Science från att publicera artiklarna av rädsla för att informationen skulle kunna användas av terrorister.

Världens ledande fågelinfluensaforskare svarade med att avbryta allt arbete under två månaders tid, i ett försök att  lugna kritikerna genom en öppen diskussion.

Därefter följde månader av offentlig debatt och två stycken tvådagarsmöten med influensaexperter och andra intressenter.

Det ena anordnades av Världshälsoorganisationen, WHO, och den andra av NSABB. Efter det andra mötet i slutet av mars ändrade NSABB uppfattning och tidskriften Nature fattade egenhändigt beslutet att gå vidare med en publicering.

Det är det japansk-amerikanska forskarlagets artikel som nu finns publicerad på nätet. Den andra studien, från en holländsk forskargrupp, kan komma att publiceras av Science senare under våren.