Alla operationssalar på lasarettet infektionsstädas och de patienter som berörs av operationsstoppet kommer att erbjudas ny tid för operation inom de närmaste veckorna.

Fler personer än normalt har insjuknat i svåra streptokocksjukdomar orsakade av aggressiva streptokocker grupp A i Region Skåne de senaste två månaderna. Vårdhygien Skåne utreder men har än så länge inte hittat något säkert samband som kan förklara smittspridningen.

De fyra patienter som drabbades i Landskrona behövde intensivvård men mår nu bättre.