Alla utrymmen med anknytning till operationsverksamheten har infektionsstädats och odlingar gjorts på miljö, utrustning, instrument, material och personal.

Det var sedan sex patienter hade smittats med grupp A-streptokocker i samband med kirurgi veckan före påsk som operationsverksamheten på lasarettet i Landskrona stoppades förra måndagen.

Fyra av patienterna drabbades av en mycket aggressiv infektion och tre av dessa behövde intensivvård. Nu är dock läget stabilt för alla.

Trots att Smittskydd Skåne, lasarettet och vårdhygienexperter har försökt reda ut ur smittspridningen skett har man inte lyckats, men de åtgärder som satts in bedöms vara tillräckliga.

Totalt i år har 43 fall med svår invasiv streptokocksjukdom inträffat i Skåne.