Mamman ringde till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen och ville ha upplysningar om en utredning av dotterns diagnos. Hon var påstridig och uppgav dessutom att hon hade dotterns samtycke.

Sjuksköterskan gav mamman de upplysningar hon ville ha och berättade dessutom att dottern hade uteblivit från ett par besök.

Det borde hon inte ha gjort, enligt Socialstyrelsen som i ett beslut kritiserar sjuksköterskan. Myndigheten påpekar att upplysningar inte får lämnas – även om den som begär dem är påstridig. Sjuksköterskan skulle ha begärt en skriftlig fullmakt för att vara säker på patientens samtycke.

Enligt sekretesslagen får hälso- och sjukvårdspersonal inte lämna ut uppgifter om hälsotillstånd eller personliga förhållanden – om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Och enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska personal försäkra sig om att rätt mottagare tar emot sekretesskyddade uppgifter.