Vårdfokus berättade i går att Region Skåne sagt upp ett antal arbetstidsavtal vid Skånes universitetssjukhus, Sus, och på Helsingborgs lasarett.

När beskedet kom var det många anställda som suckade djupt och sa att de nu tänker säga upp sig. Det berättar Vårdförbundets förtroendevalda på de berörda arbetsplatserna. Inte minst på de arbetsplatser där det i dag finns så kallade poängmodeller.

– Om det här går igenom kommer det att bli uppsägningar. Det är klart och tydligt. Jag kan inte säga exakt hur många det handlar om, men det blir så pass många att vården kommer att påverkas, säger Lisbeth Henriksen på thoraxintensiven vid Sus i Lund.

Uppgivenhet

Samma svar kommer från Christel Persson på neurokirurgen och Saerun Jonsdottir på barnintensiven. De berättar att samtliga anställda på arbetsplatserna är uppgivna och att flertalet hotat med uppsägning. De förtroendevalda räknar med att åtminstone en handfull från varje avdelning kommer att förverkliga sina hot.

– Vi har länge haft det tungt på neurokirurgen, med flertalet besparingsåtgärder. Det här känns kanske inte som spiken i kistan, men inte långt därifrån, säger Christel Persson.

Modellen effektiviserar

Hon och Saerun Jonsdottir, som även sitter i Vårdförbundet Skånes styrelse, menar att Region Skåne bara ser vad poängmodellerna kostar, och inte vad de faktiskt sparar in genom att personalen anpassar verksamheten efter patientflödena.

Är det mycket patienter, ja då jobbar man. Men om patienterna åker hem eller det blir tomma platser kan personalen vara ledig eller stå i beredskap.

– Vi sköter det helt själva. Vi har aldrig behövt ta in vikarier eller hyrpersonal. Vi har alltså hjälpt regionen att slimma bemanningen genom att vara flexibla, säger Christel Persson.

Fler anställda behövs

Om poängmodellerna försvinner måste personalen utökas för att klara av ett fast bemanningsschema. Enligt Saerun Jonsdottir handlar det om 10-15 specialistutbildade som måste anställas för att alla vårdplatser ska kunna hållas öppna.

– Då har man redan förlorat den besparing som centraliseringen skulle ge, säger hon.

Saerun Jonsdottir tycker det är märkligt att regionen inte har samverkat med facken innan beslutet fattades. Ingen av de förtroendevalda har fått ta del av några risk- och konsekvensanalyser.

Sämre löner

Det finns också en oro att lönerna kommer att sjunka drastiskt om poängmodellerna försvinner. Utvecklingen av grundlönen tycker de flesta har varit dålig men de har accepterat det i utbyte mot att få styra mer över sitt schema samtidigt som de har kunnat dra in lite extra i lön genom att ta de obekväma arbetspassen. För många kan det handla om flera tusenlappar mindre i månadslön om den möjligheten försvinner.

– Vi ska kontrollera om det är så att vi generellt ligger efter lönemässigt. I så fall måste det justeras om poängmodellerna försvinner, säger Saerun Jonsdottir.