– Vi tror att det är ett lättsamt sätt att mötas. Alla 150 platser i Växjö är fulla men det finns fortfarande kvar platser i Ljungby den 4 juni, där det ryms mellan 50 och 100. Det är roligt att så många kommer, även om vi får tacka nej till några.

Vad är After vård?

– Meningen är att det ska vara en mötesplats där man ska kunna träffa sina kolleger. Alla Vårdförbundets medlemmar är välkomna. Vi från styrelsen står inte och anför utan går runt och möter så många vi kan och deltagarna får ställa frågor till oss. Vårdförbundet bjuder på mat men drycken får var och en stå för själv. Det är tredje året vi kör det här konceptet.

Ska Vårdförbundet vara en pubarrangör?

– I början när vi höll på och planerade  hördes det röster om att ska verkligen Vårdförbundet ägna sig åt det här, men nu har de rösterna tystnat och alla tycker bara att det här är kul. After vård har blivit en populär våravslutning.