I en löneöversyn för en dryg månad sedan gick Region Skåne ut med att lönepåslaget skulle bli i paritet med förra årets avtal, vilket var 1,7 procent. Vårdförbundet reserverade sig mot beslutet och ordförande Mats Runsten förklarade med illa dold upprördhet i Vårdfokus att Region Skåne inte var moget för sifferlösa avtal.

Helt om

Nu gör arbetsgivaren helt om och ger medlemmarna en ökning med 2,6 procent. I protokollet från samverkansgruppen, daterad till den 21 maj, står det svart på vitt att förhandlingschefen Gösta Rehnstam informerat om att för de fackliga organisationer som redan hade avtal kommer man att anpassa lönenivån till 2,6 procent och att inga nya överläggningar kommer att ske.

Förvirrande och förvånande, tycker Vårdförbundets lokale ordförande i Skåne, Mats Runsten.

– Först går de ut stenhårt och säger att ekonomin är kass och sen plötsligt ändrar de sig. Visst, det är bra för våra medlemmar, men beslutet är fattat på grumliga grunder. Jag har inte en aning om vad som ligger bakom beslutet. För jag tror knappast att regionen fått mer pengar, säger Mats Runsten.

Ingen kommunikation

Han räknar med att ökningen från 1,7 till 2,6 procent handlar om ungefär 30-40 miljoner kronor mer i lön till medlemmarna.

Han ställer sig också kritisk till att Region Skåne inte kommunicerat att en förändring varit på gång.

– Vi hade kunnat sätta oss ner och diskutera igenom det här tillsammans. Men som sagt, jag vet inte vad som ligger bakom, säger han.