– Jag vill lägga till rätta att det inte handlar om ett exakt procenttal utan en anpassning till 2,6-procentsnivån. Jag vill inte säga någon exakt siffra, men lönepåslaget ligger i häradet av vad de under våren träffade nya centrala avtalen med andra organisationer ger.

Varför gör ni det här nu? I april gick ni ut med att årets nivå skulle ligga i paritet med 2011 års nivå som hamnade på 1,7 procent?

– Efter att vi sade det så har tre nya centrala avtal träffats, det är Läkarförbundet, Vision och Kommunal. Redan i april sade vi att om de centrala avtalen avviker så får vi ta intryck av detta och det har vi gjort nu. Vi måste vara öppna för effekterna av andra avtal.

När märks påslaget i medlemmarnas lönekuvert?

– Jag bedömer att det sker tidigast efter sommaren men senast på oktoberlönen.

Vad kostar det här för Region Skåne?

– Vi tror att årets lönerörelse kostar omkring 400 miljoner kronor på årsbasis.

Men har ni råd med det?

– Egentligen har vi inte det för vi har inte fått in några nya pengar, men vi tycker att det här är en sådan viktig fråga. Vi vill hantera lönefrågan på ett trovärdigt sätt.

Vårdförbundets ordförande i Skåne menar att det här är ett förvirrande beteende från Region Skånes sida, kan du förstå att det uppfattas så?

– Ja, jag kan förstå om det kan upplevas som förvirrande men samtidigt så har vi i tidigare samverkan flaggat för att vi kunde ta nya diskussioner på arbetsgivarsidan vad gäller avtalet.Vid överläggningarna med Vårdförbundet för någon månad sedan var båda parter inställda på att dra igång den lokala löneöversynen trots att vi visste att nya avtal kunde komma att påverka situationen.