Pneumokocker med resistens mot antibiotika, PNSP, utgör ett allt större hot mot folkhälsan. Problemet är att det runt om i landet har vuxit fram olika rutiner för hur man hanterar PNSP hos barn. Socialstyrelsen vill med sina nya rekommenationer se till att rutinerna blir desamma oavsett var i landet smittan uppträder.

De innehåller till exempel information om i vilka situationer smittskyddsanmälan ska ske, när en smittspårning ska göras och när förhållningsregler ska utfärdas.

I vissa situationer ska barnet exempelvis inte vistas bland övriga barn i förskolan förrän man genom provsvar kan konstatera att det inte längre bär på PNSP.