Barn och ungdomars smärta är ett eftersatt område. Det konstaterar Svensk barnsmärtförening som presenterar en enkät bland landets barnkliniker i senaste numret av Läkartidningen.

Återkommande smärta hos barn är vanligt. Studier visar att omkring 400 000 barn i Sverige anger att de har ont i huvud, mage eller rygg minst en gång i veckan.

– Det finns många barn med både akut och långvarig smärta som skulle behöva hjälp av speciella barnsmärt-team, men det är få som får den hjälpen, säger Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska som arbetar med barnsmärta på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Där är han ensam om att arbeta med barns smärta på heltid. Och det ser nästan lika illa ut över hela landet, med några få undantag.

Barnperspektiv

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna utanför Stockholm och Linköpings universitetssjukhus är de enda två sjukhus i landet som har heltidsanställda läkare och sjuksköterskor som arbetar med akut och långvarig smärta hos barn och unga. Även i Lund håller en ny verksamhet på att byggas upp. I övrigt satsas det lite eller inte alls på speciell smärtverksamhet riktad till barn.

Men behövs verkligen särskilda barnsmärtmottagningar?

– Det är viktigt att ha ett barnperspektiv i bemötandet och att kunna ge information på ett sätt som barnen förstår. Dessutom behövs specifik kunskap om läkemedel för barn, säger Stefan Nilsson.

Han arbetar bland annat med en mottagning för stickrädda barn en dag i veckan. Sedan i höstas har 30 barn behandlats och ungefär 70 procent har blivit hjälpta.

– För de enskilda barnen och deras familjer är det här en jätteviktig verksamhet. Det betyder ju att man kan gå vidare med provtagning och medicinering som tidigare har varit omöjlig.

Långvarig smärta

En annan del av Stefan Nilssons arbete handlar om att träffa barn med långvarig smärta tillsammans med psykolog och sjukgymnast. Smärtan sitter ofta i magen, men det kan också handla om ledsmärta eller generella smärtsyndrom.

– De här barnen avfärdas ibland med att det är "psykosomatiskt", men vi ser det mer som att kropp och själ hör ihop. Något händer och skapar smärta i kroppen vid stress och oro, så det första vi förmedlar till de här barnen är att vi verkligen tror på dem.

Till sommaren lämnar Stefan Nilsson sitt arbete som barnsmärtsjuksköterska i Göteborg för att undervisa och forska vid högskolan i Borås. Det är fortfarande inte bestämt om det kommer någon som ersätter honom.