Narkosläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus som stod åtalad för dråp friades i oktober, men har själv anmält sjukhuset för bristande journalföring. Ett av de mest komplicerade rättsfallen som rör hälso- och sjukvården fortsätter och nu har riksåklagaren, på eget initiativ, granskat ärendet.

Den fråga som riksåklagaren har ställt sig är om åklagarna i målet har handlagt ärendet på ett korrekt sätt. Tvångsmedel, åtalsbeslut och handläggningstid har granskats. Riksåklagaren konstaterar att åtal mot läkare i deras yrkesutövning är mycket ovanliga och att det är första gången en domstol underkänner en rättsmedicinsk analys från Rättsmedicinalverket.

Samarbete har inletts

Även om ärendet är speciellt ur flera synvinklar, anser inte riksåklagaren att något fel har begåtts. Däremot finns det anledning att överväga en specialisering hos åklagare som ska handlägga brott inom hälso- och sjukvården och ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Åklagarmyndigheten har inletts.

– Det är viktigt att Åklagarmyndigheten fortsätter att utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder när det gäller fall som rör hälso- och sjukvården. Granskningen kan bidra till det, även om det inte kan konstateras att något fel har begåtts, säger riksåklagaren Anders Perklev.