I Sveriges radios Kaliber och Ekot har det under den gångna helgen sagts att Socialstyrelsen ändrar sig när det gäller behandling av depression och att psykodynamisk terapi är lika effektiv som KBT (kognitiv beteendeterapi). Men de båda metoderna sågs som jämställda vid behandling av lindrig till medelsvår depression redan i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsymtom som kom 2010. De har inte ändrats och några planer för att göra det finns inte heller, meddelar Socialstyrelsen i dag i ett pressmeddelande.

Att de båda behandlingsmetoderna i internationell forskning visat sig ha lika stor effekt vid behandling av lindrig till medelsvår depression, berättade tidningen Vårdfokus i nummer 5-2011. Men också att Socialstyrelsens skrivningar har tolkats lite olika i landstingen. I till exempel sydvästra Stockholm ansåg man att grunden ändå är KBT, medan den psykiatriska kliniken i Umeå har ett annat perspektiv. Där uppskattar man att riktlinjerna inte utesluter andra metoder än KBT och ser värdet i att ha olika kompetenser eftersom patientens behov måste styra.