Projektet heter Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska. Det långsiktiga målet är att all journaltext ska finnas både på fackspråk och på begriplig svenska.

Uppdraget har gått till Centrum för lättläst i Stockholm, som ska föreslå lämplig terminologi på lättläst svenska så att dataprogrammet som används för att skriva röntgensvar och röntgenjournaler kan matas med "rätt" ord och uttryck.

Projektet hänger ihop med målet att alla patienter ska kunna nå sina journaler på nätet med hjälp av e-legitimation.