I dag meddelade Region Skåne att ett antal arbetstidsavtal ska sägas upp vid Skånes universitetssjukhus, Sus, och på Helsingborgs lasarett. Syftet är att försöka skapa enhetliga regler och arbetstidsvillkor för alla anställda inom regionen. Det innebär att nuvarande avtal med bland andra Vårdförbundet sägs upp i övermorgon den 1 juni. Uppsägningstiden varierar mellan tre och nio månader.

Sätt att lösa brist

På bland andra neonatal-, barn-, thorax- och neurokirurgiska intensivvårdsenheterna vid Skånes universitetssjukhus i Lund har sjuksköterskorna länge arbetat efter olika poängmodeller för att lösa bemanningsproblemen. Poängen har antingen resulterat i pengar eller tid mot att personalen ställer upp och jobbar på tider då det normalt sett är svårt att få folk att jobba.

– I Lund befarar verksamhetscheferna på de här enheterna att det blir totalhaveri. Utan poängmodeller måste man bemanna enligt kollektivavtalet, och det finns det inte personal till. De allra flesta är specialistutbildade, säger Ulrika Hertz som är förtroendevald på Sus.

Kan inte förhandla

Regionen har inte samverkat frågan med Vårdförbundet, men har ändå en förhoppning om att tillsammans med förbundet arbeta fram en ny enhetlig modell. Problemet är bara att i de centrala förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har Vårdförbundet yrkat att frågorna om medlemmarnas arbetstider ska tas upp. I avvaktan på det får inga förhandlingar om arbetstider ske lokalt ute i landet. Några nya avtal kan det alltså inte bli tal om.

Personalchefen på Skånes universitetssjukhus, Lisbeth Hedenus, bekräftar att poängmodellerna ska sägas upp och att man vill nå en överenskommelse med Vårdförbundet. Men i övriga frågor hänvisar hon till personaldirektören, Ann-Sofi Bennheden, som Vårdfokus inte lyckas nå.

Mavis Owusu sitter i Vårdförbundet Skånes styrelse. Hon förstår inte hur regionen tänker.

– Inte nog med att man inte har samverkat den här frågan med oss, det har inte heller skett någon risk- och konsekvensanalys över vad det här innebär för verksamheterna. Att nu komma och vilja förhandla är väl magstarkt. Hade de pratat med oss om det här innan hade de vetat att vi inte kan förhandla om de här frågorna i nuläget, säger hon.