– Vi har påtalat problemen sedan i februari och gett arbetsgivaren chans på chans att göra något åt det. Men vi får ingen respons och nu måste vi agera på annat sätt, säger Pia Molander, ombudsman för Vårdförbundet i Östergötland.

Det är en så kallad 6:6a anmälan som nu görs och det är en diger lista på problem som bifogas:

  • Obefintligt systematiskt miljöarbete
  • Inga medarbetarenkäter
  • Riskanalyser sker sällan
  • Brister i avvikelsehanteringen
  • Medarbetare anser att det förekommer kränkande särbehandling
  • Hot om repressalier mot anställda
  • Bristande underhåll av fordon
  • Ständiga organisationsförändringar som inte kommuniceras
  • Bristande samverkan och inflytande när det gäller scheman och arbetstider
  • Brister i ledarskapet

När Vårdförbundet tog upp problemen tidigare i år gav arbetsgivaren ett skriftligt svar i mars. Kritiken avvisades helt.

– Vi tycker att Sirius i stället borde ha insett allvaret och startat en dialog med oss och de anställda och försökt göra något åt problemen, men vi har inte hört någonting sen dess, säger Pia Molander.

Nu genomförs ännu en omorganisation på ledningsnivå. Dessutom har Sirius förvarnat om att man vill försämra arbetstiderna över sommaren genom att förlänga de redan tuffa dagpassen.

– Det är en katastrof, vi måste få hjälp från Arbetsmiljöverket nu, säger Pia Molander.