Patienten var intagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Under vårdtiden skrev hon en JO-anmälan som hon lämnade till en sjuksköterska på avdelningen där hon vårdades.

Hennes avsikt var att sjuksköterskan skulle vidarebefordra anmälan till JO, Justitieombudsmannen. Men det vägrade sjuksköterskan. Några dagar senare bad patienten sjuksköterskan ännu en gång att skicka anmälan till JO, men fick svaret att han hade lagt den i hennes patientjournal och att hon var tvungen att prata med en läkare för att få lov att JO-anmäla.

JO har begärt en utredning och ett yttrande från styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde. I svaret hänvisar styrelsen till chefsöverläkaren och chefssjuksköterskan i det aktuella området, som beklagar händelsen och svarar att det var ett misstag från sjuksköterskans sida, att han var ny i tjänsten och att det finns anledning att se över introduktionen av nyanställd vårdpersonal så att det inte händer igen.

I LPT sägs att chefsöverläkaren i vissa fall får övervaka försändelser från en patient. Men det gäller inte försändelser till svenska myndigheter. Dessa ska vidarebefordras utan föregående granskning.

JO konstaterar att den sjuksköterska som mottog anmälan självfallet skulle ha vidarebefordrat den till JO, utan dröjsmål.

JO har därmed framfört sin kritik och är nöjd med att landstinget har beklagat händelsen och håller med om att det finns skäl att se över introduktionen av nyanställd personal.