De nya riktlinjerna som presenterades i slutet av mars berör förstärkningslarm vid olyckor, då en narkosläkare och narkossjuksköterska snabbt ska ut till en olycksplats. Denna typ av larm är inte särskilt vanliga och hittills har transporterna skötts av utryckningsfordon. Men nu vill landstinget öppna upp för möjligheten att låta taxibolag stå för transporten när det råder ambulansbrist.

Förslaget har kritiserats av Vårdförbundet och Läkarförbundet. Arbetsgivaren har inte presenterat någon risk- och konsekvensanalys av hur patientsäkerheten och arbetsmiljön kan komma att påverkas. Eftersom förslaget överhuvudtaget inte samverkats har facken begärt tvisteförhandling. Mötet hålls i dag under eftermiddagen.

– Det här förslaget berör SOS Alarm, akuten, ambulansen och operationscentrum. Vi förväntar oss att arbetsgivaren sätter sig ner med alla parter och får till en samsyn för vad det är som ska gälla. Som det är nu finns det flera olika skrivelser. Det är väldigt spretigt, säger Charlotta Hellström, styrelseledamot i Vårdförbundet Västerbotten.

Vårdförbundet ser flera andra problem med förslaget, bland annat gällande sekretess. När sjukvårdspersonal är på väg ut till en olycksplats får de löpande information om situationen via radiokommunikation. Frågan är om det är lämpligt att en taxichaufför får ta del av den informationen.

– Vi anser dessutom att det inte är bra ur arbetsmiljöhänsyn att åka med någon som inte är van vid stress-situationer. Inställelsetiden är mellan fem och tio minuter och en taxi måste givetvis förhålla sig till rådande trafikregler. Om det är rusningstrafik är det inte möjligt att sätta på blåljus, säger Charlotta Hellström.