Forskarna bakom studien ville undersöka om golvmaterial som PVC och andra bostadsfaktorer ihop med individuella faktorer kan kopplas till upptag av ftalater hos spädbarn. Golvmaterial av mjukgjord PVC innehåller ftalater och är en viktig källa till ftalater i inomhusdamm. Forskargruppen har tidigare visat att det kan kopplas till allergisk sjukdom hos barn.

Förekomst av ftalater mättes i urinen från 83 slumpmässigt utvalda barn mellan två och sex månader i Värmland. Samtidigt samlades uppgifter om barnens bostad och golvmaterialet i den in, liksom familjens livsstil och individuella faktorer som gällde barnet.

Det visade sig att halten av vissa ftalater var högre i urin hos barn som hade PVC-material på golvet i sina sovrum. Hos tvåmånadersbarn som enbart ammades var nivåerna dock lägre.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet och den som lett arbetet, konstaterar att studien visar att upptaget främst sker genom födan men troligen också genom inandning och genom huden.

– Man kan konstatera att det finns andra källor som bör beaktas när det gäller upptag av förbjudna kemikalier och att man inte enbart får det i sig genom födan, säger han.