Smittskyddsinstitutets webbaserade enkätundersökning gick till skolhälsovården i alla landsting, 175 skolor i 85 kommuner, under perioden 12 april till 23 maj i år.

Över 80 procent av de kommuner och enskilda skolor som börjat vaccinera mot livmoderhalscancer rapporterar en vaccinationstäckning på mellan 80 och 100 procent. Till det kommer de drygt 120 000 flickor som redan vaccinerat sig på eget initiativ.

Sverige har ungefär samma täckningsgrad som i Norge och Danmark, och betydligt högre än till exempel Nederländerna där bara 56 procent av flickorna vaccinerar sig.

Med siffror hämtade från Läkemedelsverket konstaterar Smittskyddsinstitutet att mer än 30 miljoner flickor världen runt nu har vaccinerats och att inga allvarliga biverkningar har upptäckts någonstans.