Vid flera tillfällen under våren har Arbetsmiljöverket gjort uppföljande inspektioner vid strokeavdelningen och kunnat konstatera att arbetsmiljön fortfarande är mycket dålig.

Inte tillräckligt

Arbetsmiljöverket bedömer att ständiga överbeläggningar och för lite personal gör att arbetsmängden är så stor att det medför risk för ohälsa för dem som arbetar där.

Det var i december som Arbetsmiljöverket inspekterade strokeavdelningen första gången. I mars redovisade landstinget vad som skulle göras för att förbättra arbetsförhållandena. Enligt Arbetsmiljöverket har det inte varit tillräckligt.

Ett flertal uppföljande inspektioner under våren visade att flera av åtgärderna inte är genomförda och i andra fall får åtgärderna effekt först på lång sikt.

Patienter i korridorer

Oanmälda inspektioner visade också att det fortsatt har varit överbeläggningar med patienter liggande i korridorer, behandlingsrum och badrum.

Arbetsmiljöverket bedömer att de arbetsgivarrepresentanter som arbetar med arbetsmiljöfrågorna saknar tillräckliga befogenheter och resurser att vidta nödvändiga åtgärder.

Västernorrland är det landsting som efter region Skåne har dömts att betala vite flest antal gånger. Nu är beloppet högre än tidigare: en halv miljon kronor.